Xuất bản thông tin

Tuyên dương phong cách cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (09/10/2019)
Vừa qua, ngày 08/10/2019, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Long Trường đã tổ chức tuyên dương phong cách cán bộ Đoàn. Dưới đây là một số hình ảnh trong lễ tuyên dương:
Xem theo ngày:
Xem