Xuất bản thông tin

Thông báo về việc miễn phí giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ vượt cận nghèo năm 2019 (27/08/2019)
Tuyên dương phong cách cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (09/10/2019)
Vừa qua, ngày 08/10/2019, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Long Trường đã tổ chức tuyên dương phong cách cán bộ Đoàn. Dưới đây là một số hình ảnh trong lễ tuyên dương:
Xem theo ngày:
Xem