Xuất bản thông tin

title

THƯ NGÕ GÓI HỖ TRỢ ĐỢT 3
Thứ năm, 14/10/2021, 15:06 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

     ỦY BAN NHÂN DÂN       

PHƯỜNG LONG TRƯỜNG

 

 

                                                        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Long Trường, ngày  10  tháng 10 năm 2021

 

THƯ NGÕ

Thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 22  tháng 9 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (đợt 3), gồm 5 nhóm đối tượng sau:

 

1. Thành viên trong hộ nghèo, hộ cận nghèo; người thuộc diện hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng có hoàn cảnh thật sự khó khăn.

 

2. Người lao động có hoàn cảnh thật sự khó khăn do bị mất việc làm, không có thu nhập trong thời gian giãn cách xã hội đang thực tế có mặt trên địa bàn phường (bao gồm những trường hợp đang cách ly, đang trị bệnh tại các cơ sở y tế không có mặt tại địa phương).

 

3. Người phụ thuộc của đối tượng tại khoản 2 Điều này, gồm: cha, mẹ, vợ hoặc chồng và các con ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc, sống phụ thuộc trong cùng một hộ đang có mặt trên địa bàn phường tại thời điểm khảo sát và lập danh sách (bao gồm những trường hợp đang cách ly, đang trị bệnh tại các cơ sở y tế không có mặt tại địa phương).

 

4. Cha, mẹ, vợ hoặc chồng và các con ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc, sống phụ thuộc, sống chung trong một hộ của người đang được hưởng lương hưu, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động, người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động được doanh nghiệp trả lương của tháng 8 năm 2021 có hoàn cảnh thật sự khó khăn, đang có mặt trên địa bàn tại thời điểm khảo sát và lập danh sách bao gồm những trường hợp đang cách ly, đang điều trị bệnh tại các cơ sở y tế không có mặt tại địa phương).

 

5. Người lưu trú trong các khu nhà trọ, khu lưu trú, khu lao động nghèo, xóm nghèo, có hoàn cảnh thật sự khó khăn trong thời gian Thành phô thực hiện giãn cách và đang có mặt trên địa bàn phường.

 

    Người thuộc 5 nhóm đối tượng trên phải có hoàn cảnh thật sự khó khăn.Tuy nhiên, trong quá trình Tổ công tác chi tiền đợt 3 cho hộ thật sự khó khăn thì có rất nhiều người phản ánh và đăng ký đề nghị bổ sung danh sách xét hỗ trợ, trong đó có nhiều người là chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, chủ nhà trọ, người dân có điều kiện kinh tế… vẫn thực hiện đăng ký bổ sung cho bản thân hoặc cho người thân trong gia đình. Như vậy, là chưa đúng theo tinh thần Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 22  tháng 9 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chính sách hỗ trợ người dân có hoàn cảnh thật sự khó khăn.

 

    Việc bổ sung số lượng lớn người dân có hoàn cảnh chưa thật sự khó khăn, không đúng đối tượng làm ảnh hưởng đến công tác xét duyệt và tiến độ chi hỗ trợ trên địa bàn phường.

Do vậy, Ủy ban nhân dân phường Long Trường kêu gọi và đề nghị người dân trên địa bàn phường là người đang hưởng lương hưu, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động, người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động được doanh nghiệp trả lương của tháng 8 năm 2021 và người không có hoàn cảnh thật sự khó khăn thì không tham gia nhận hỗ trợ và không tiếp tục đăng ký bổ sung nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho những người có hoàn cảnh thật sự khó khăn sớm được nhận hỗ trợ.

Ủy ban nhân dân phường Long Trường thông báo nội dung nêu trên để kêu gọi và thông tin đến  người dân trên địa bàn phường được biết và chia sẽ cùng địa phương.

Trân trọng./.

Ban biên tập

Số lượng lượt xem: 1276